Shri Kali Sahasranama Stotram

Shri Kali Sahasranama Stotram

Spread the love

In this article, You will find the Shri Kali Sahasranama Stotram with Lyrics in Sanskrit cum Hindi with the English pronunciation of mantras to speak mantras in the right tone.

This article is dedicated to Mata Kali. You will find the all slokas of Shri Kali Sahasranama Stotram in Sanskrit, Hindi, and English versions to understand the word pronunciation.

Maa Kali Sahasranama Stotram has included 154 slokas with about 1008 names of maa Bhadra kali. Shri Kali Sahasranama Stotram also called Sree Kali Sahasranama or Maa Kali Sahasranama Stotram. You can search any of these terms to get the direction of this article.

According to the ancient text, Maa Parvati is mentioned as Gauri as well as Mahakali. Gauri is the form of a calm wife and Mahakali is the form of the goddess who destroys evil.

You can also check Sri Bhadrakali Sahasranama Stotram in Hindi

Shri Kali Sahasranama Stotram

Just scroll down to read the all Slokas of Shri Kali Sahasranama Stotram in Sanskrit (Hindi) with English Uchcharan.

You can read Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics, Kali Stotram Lyrics, Kali Stotram PDF, and Kali Stotram Sanskrit. We hope you will get Kali Sahasranama benefits by chanting all slokas in Hindi.

शमनकालिका काली भद्रकाली कपालिनी |
गुह्यकाली महाकाली कुरुकुलविरोधिनी | 1 |
Śmaśānakālikā Kālī Bhadrakālī Kapālinī |
Guhyakālī Mahākālī Kurukullāvirodhinī |1|

कालिका कालरातीश महाकाल निताम्बिनी |
कालभैरवभैर्य च कुलवर्त्माप्रकाशिनी | 2 |
Kālikā Kālarātiśca Mahākāla Nitambinī |
Kālabhairavabhāryā Ca Kulavartmaprakāśinī |2|

कामदा कामिनी काम्या कमन्यास्वभाविनी |
कस्तूरासलिपतांगि कुञ्जरेश्वरगामिनी | 3 |
Kāmadā Kāminī Kāmyā Kamanīyasvabhāvinī |
Kastūrīrasaliptāṅgī Kuñjareśvaragāminī |3|

काकरावर्ण सर्वांगी कामिनी कामसुंदरी |
कामरता कामरूप च कामधेनुं कलावती | 4 |
Kakāravarṇasarvāṅgī Kāminī Kāmasundarī |
Kāmārtā Kāmarūpā Ca Kāmadhenuḥ Kalāvatī |4|

कांता कामस्वरूप च कामाख्या कुलपालिनी |
कुलिना कुलवत्यंबा दुर्गा दुर्गतिनाशीनी | 5 |
Kāntā Kāmasvarūpā Ca Kāmākhyā Kulapālinī |
Kulīnā Kulavatyambā Durgā Durgārtināśinī |5|

कुमारी कुलजा कृष्ण कृष्ण क्षोदरा |
कृष्णा कुलीशांगि च कृकरी कमला कला | 6 |
Kumārī Kulajā Kṛṣṇā Kṛṣṇadehā Kṛśodārā |
Kṛśāṁgī Kuliśāṁgī Ca Krīṁkārī Kamala Kalā |6|

करालास्य करालि च कुलकांता-परजीता |
उग्र उग्रप्रभा दीप्त विप्रचित्त महानाना | 7 |
Karālāsyā Karālī Ca Kulakāntā-Parājitā |
Ugrā Ugraprabhā Dīptā Vipracittā Mahānanā |7|

नीलाघना वालाका च मातृ मुद्रामितासिता |
ब्राह्मी नारायण: भद्रा सुभद्रा भक्तवत्सला | 8 |
Nīlāghanā Valākā Ca Mātrā Mudrāmitāsitā |
Brāhmī Nārāyaṇī Bhadrā Subhadrā Bhaktavatsalā |8|

महेश्वरी च चामुण्डा वाराही नरसिंहिका |
वज्रांगी वज्रकाँकली निमुंडसरागवी: शिव | 9 |
Māheśvarī Ca Cāmuṇdā Vārāhī Nārasiṁhikā |
Vajrāṅgī Vajrakaṅkālī Nṛmuṇdasragviṇī Śivā |9|

मालिनी नारमुंडली गलातरुधिरभाषा |
रक्तकंदनासिकतांगि सिंधुरारुणमस्तका | 10 |
Mālinī Naramuṇdālī Galatrudhirabhūṣaṇā |
Raktacandanasiktāṅgī Sindūrāruṇamastakā |10|

घोररूपा घोरदासरा घोड़ाघोरातारा शुभा |
महादरा महामाया सुदंती युगदंतुरा | 11 |
Ghorarūpā Ghoradaṁṣṭrā Ghorāghoratarā Śubhā |
Mahādaṁṣṭrā Mahāmāyā Sudantī Yugadanturā |11|

सुलोकाना विरुपाकी विशालाकि त्रिलोकाना |
शारदेंदुप्रसन्नास्या स्फूरत्समेरांबुजेक्षन | 12 |
Sulocanā Virūpākṣī Viśālākṣī Trilocanā |
Śāradenduprasannāsyā Sphuratsmerāmbujekṣaṇā |12|

अठासप्रसन्नस्य स्मेरवक्त्र सुभाशी: |
प्रसन्नपद्मावदना स्मितास्य प्रियभाशी: | 13 |
Aṭṭahāsaprasannāsyā Smeravaktrā Subhāṣiṇī |
Prasannapadmavadanā Smitāsyā Priyabhāṣiṇī |13|

कोशरकी कुलश्रेष्ठ महती बाहुभानी: |
सुमतिं कुमतिŚचंड चंडमुṆदावेगिनी | 14 |
Koṭarākṣī Kulaśreṣṭhā Mahatī Bahubhāṣiṇī |
Sumatiḥ Kumatiścaṇdā Caṇdamuṇdātiveginī |14|

प्रचंडकांडिका कण्डी कण्डिका कडवेगिनी |
सुकें मुक्तकें क दुर्घकेम महत्कुका | 15 |
Pracaṇdacaṇdikā Caṇdī Caṇdikā Caṇdaveginī |
Sukeśī Muktakeśī Ca Dīrghakeśī Mahatkucā |15|

प्रेतदेहकर्णपिरा प्रेतपाणिसुमेखला |
प्रेतासन प्रियप्रेता प्रेतभूमिमिकीतालय | 16 |
Pretadehakarṇapūrā Pretapāṇisumekhalā |
Pretāsanā Priyapretā Pretabhūmikṛtālayā |16|

शमनवासिनपुण्य पूज्यदा कुलपंडिता |
पुण्यालय पुष्यदेह पूण्यलोक च पाविनी | 17 |
Śmaśānavāsinīpuṇyā

Puṇyadā Kulapaṇditā |
Puṇyālayā Puṇyadehā Puṇyaślokā Ca Pāvinī |17|

पिता पवित्रा परम पुरापुण्यविभूषण |
पून्यनामनी भूतिहार वरदा खंगपालिनी | 18 |
Pūtā Pavitrā Paramā Purāpuṇyavibhūṣaṇā |
Puṇyanāmnī Bhītiharā Varadā Khaṅgapālinī |18|

निमुंडहस्तास्ता च छिन्नमस्ता सुनासिका |
दक्षिणा शायमाला श्यामा शांता पूनन्नतस्तानी | 19 |
Nṛmuṇdahastaśastā Ca Chinnamastā Sunāsikā |
Dakṣiṇā Śyāmalā Śyāmā Śāntā Pīnonnatastanī |19|

दिगंबर घोरारावा संकांटा रक्तवाहिनी |
घोरराव शिवांगी विशंगी मदनातुरा | २० |
Digambarā Ghorarāvā Sṛkkāntā Raktavāhinī |
Ghorarāvā Śivāsaṁgī Visaṁgī Madanāturā |20|

मटका प्रमत्ता प्रमादा सुधासिंधुनिवासिनी |
अतिमत्त महात्मा सर्वकर्णकारी | २१ |
Mattā Pramattā Pramadā Sudhāsindhunivāsinī |
Atimattā Mahāmattā Sarvākarṣṇakāriṇī |21|

गीताप्रिय वद्यरता प्रेतनित्यपरायण |
चतुर्भुज दशभुज अष्टदनभुज तथा | 22 |
Gītapriyā Vādyaratā Pretanṛtyaparāyaṇā |
Caturbhujā Daśabhujā Aṣṭādaśabhujā Tathā |22|

कात्यायनी जगनमाता जगतां परमेश्वरी |
जगदबंधुरजागधात्री जगदानंदकारी: | 23 |
Kātyāyanī Jaganmātā Jagatāṁ Parameśvarī |
Jagadbandhurjagaddhātri Jagadānandakāriṇī |23|

जगज्जुवामयी हैमावती माया महामहि |
नागयज्ञोपवृतंगि नागिनी नागशायिनि | 24 |
Jagajjīvamayī Haimavatī Māyā Mahāmahī |
Nāgayajñopavītāṅgī Nāginī Nāgaśāyinī |24|

नागकन्या देवकन्या गंधर्वी किन्नरेश्वरी |
मोहरात्रिरमहारात्रिरदारुण भास्वरासूरी | 25 |
Nāgakanyā Devakanyā Gandharvī Kinnareśvarī |
Moharātrirmahārātrirdāruṇā Bhāsvarāsurī |25|

विद्याधारी वसुमति यक्षिणी योगिनी जरा |
रक्षां डाकिनी वेदामयी वेदविभूषण | 26 |
Vidyādharī Vasumatī Yakṣiṇī Yogini Jarā |
Rākṣaśī Dakini Vedamayī Vedavibhūṣaṇā |26|

श्रुतिं स्मृतिमहाविद्या गुह्यविद्या पुराणी |
चिन्त्य-चिन्त्य स्वाधा स्वाहा निद्रा तंद्रा च पार्वती | 27 |
Śrutiḥ Smṛtirmahāvidyā Guhyavidyā Purātanī |
Cintyā-Cintyā Svadhā Svāhā Nidrā Tandrā Ca Pārvatī |27|

अपर्णा निश्चल लोला सर्वविद्या तपस्विनी |
गंगा काँश सीता सती सत्यपरायण | 28 |
Aparṇā Niścalā Lolā Sarvavidyā Tapasvinī |
Gaṁgā Kāśī Śacī Sītā Satī Satyaparāyaṇā |28|

नीतिं सुनतिं सुरुकिस्तुनिं पूर्णधितिं कामा |
वान बुद्धिमहलकिमीरलक्ष्मीरनीलसरस्वती 29 |
Nītiḥ Sunītiḥ Surucistuṣṭiḥ Puṣṭirdhṛtiḥ Kṣamā |
Vāṇī Buddhirmahālakṣmīrlakṣmīrnīlasarasvatī |29|

श्रोतस्वती सरस्वती मातंगी विजय जया |
नदी सिंधुं सर्वमयी तारा न्यानिवासिनी | 30 |
Srotasvatī Sarasvatī Mātaṁgī Vijayā Jayā |
Nadī Sindhuḥ Sarvamayī Tārā Śūnyanivāsinī |30|

शुद्ध तरंगिनी मेधा लकीनी बहुरूपी |
स्थला सिक्मा सिक्मातारा भगवत्यानुरागी: | 31 |
Śuddhā Taraṇginī Medhā Lākinī Bahurūpiṇī |
Sthūlā Sūkṣmā Sūkṣmatarā Bhagavatyanurāgiṇī |31|

परमानंदरूपा च सिद्दानंदस्वरूपी: |
सर्वानंदमयी नित्य सर्वानंदस्वरूपी | 32 |
Paramānandarūpā Ca Ciddānandasvarūpiṇī |
Sarvānandamayī Nitya Sarvānandasvarūpiṇī |32|

शुभदा नंदिनी स्तुत्य स्तवण्य्यस्वभाविनी |
रंकीं भंकिनी चित्र विचित्र चित्रलिपि | 33 |
Śubhadā Nandinī Stutyā Stavanīyasvabhāvinī |
Raṁkiṇī Bhaṁkinī Citrā Vicitrā Citrarūpiṇī |33|

पद्मा पद्मालय पद्मामुखी पद्मविभूषण |
हकीनी शाकिनी शांता रकीं रूधिरप्रिया | 34 |
Padmā Padmālayā Padmamukhī Padmavibhūṣaṇā |
Hākinī Śākinī Śāntā Rākiṇī Rudhirapriyā |34|

भ्रांतिरभवनी रुद्रम मदनी शत्रुमर्दिनी |
उपेंद्र: महेंद्रां ज्योत्सना चंद्रस्वरूपी: | 35 |
Bhrāntirbhavānī Rudrāṇī Mṛdānī Śatrumardinī |
Upendrāṇī Mahendrāṇī Jyotsnā Candrasvarūpiṇī |35|

सूर्यात्मिका रुद्रपटनी रौद्रि स्त्री प्रकृति पूमन |
शक्ति: शक्तिमतिर्मता भुक्तिमुक्तिं पतिव्रत | 36 |
Sūryātmikā Rudrapatnī Raudrī Strī Prakṛiḥ Pumān |
Śaktiḥ Sūktirmatirmātā Bhuktirmuktiḥ Pativratā |36|

सर्वेश्वरी सर्वमाता शारवां हरवल्लभ |
सर्वज्ञ सिद्धिदा भव्य भव्या भयपाहा | 37 |
Sarveśvarī Sarvamātā Śarvāṇī Haravallabhā |
Sarvajñā Siddhidā Siddha Bhavyā Bhāvyā Bhayāpahā |37|

कर्ता हरत्रि पलयित्री शरवरी तामसी दया |
तमिसरा तामसी स्थान: स्थिर धीरा तपस्विनी | 38 |
Kartrī Hartrī Pālayitrī Śarvarī Tāmasī Dayā |
Tamisrā Tāmasī Sthāṇuḥ Sthirā Dhīrā Tapasvinī |38|

चार्वांगी चंचला लोलाजिह्वा चारुचरित्रीं |
त्रपा त्रपावती लज्जा विलाज्जा ह्री रजोवती | 39 |
Cārvaṅgī Cañcalā Lolajihvā Cārucaritriṇī |
Trapā Trapāvatī Lajjā Vilajjā Hrīḥ Rajovatī |39|

सरस्वती धर्मनिषा श्रेष्ठ निशुरानादिनी |
गरिष्ठ दुशसंहार्ति विश्वविद्यालय श्रेयसी घड़ा | 40 |
Sarasvatī Dharmaniṣṭhā Śreṣthā Niṣṭhuranādinī |
Gariṣṭhā Duṣasaṁhartī Viśiṣṭā Śreyasī Ghṛṇā |40|

भीमा भयनाका भीमनादिनी भी प्रभावती |
वागेश्वरी श्रीर्यमुना यज्ञकार्त्री यजुप्रिया | 41 |
Bhīmā Bhayānakā Bhīmanādinī Bhīḥ Prabhāvatī |
Vāgīśvarī Śrīryamunā Yajñakartrī Yajuḥpriyā |41|

अक्षमाथर्वनिलय रागी शोभानस्वरा |
कलाकंशी कम्बुकाशी वेणुवसापरायण | 42 |
Ṛksāmātharvanilayā Rāgiṇī Śobhanasvarā |
Kalakaṇṭhī Kambukaṇṭhī Veṇuvīṇāparāyaṇā |42|

वाणी वैष्णवी स्वच्छा धरित्री जगदीवारी |
मधुमती कुण्डलिनि सिद्धिं सिद्धिं सुचिस्मिता | 43 |
Vaṁśinī Vaiṣṇavī Svacchā Dharitrī Jagadīśvarī |
Madhumatī Kuṇdalinī Ṛddhiḥ Siddhiḥ Śucismitā |43|

रम्भोर्वाश्रतिराम रोहि: रेवती माघ |
४४आखिनी चक्रं कृष्ण गद्दीनी पद्मिनी तथा | 44 |
Rambhorvaśīratīramā Rohiṇī Revatī Maghā |
Śaṅkhinī Cakriṇī Kṛṣṇā Gadinī Padminī Tathā |44|

लिनि परिघास्त्र च पाणिनि सारिगपाणिं |
पिनाकधारी धीमरा सरभी वनमालिनी | 45 |
Śūlinī Parighāstrā Ca Pāśinī Śārṅgapāṇinī |
Pinākadhāriṇī Dhūmrā Śarabhī Vanamālinī |45|

रथिनी समरप्रीता शाकाहारी रनापांडिता |
जसिनी वज्री लीला लावण्यंबुधिचन्द्रिका | 46 |
Rathinī Samaraprītā Veginī Raṇapaṇditā |
Jaṭinī Vajriṇī Līlā Lāvaṇyāmbudhicandrikā |46|

बलिप्रिया सदापूज्य पूर्ण दैत्येंद्रमथिनी |
महिषासुरसंहारत्री कामिनी रक्तदंतिका | 47 |
Balipriyā Sadāpūjyā Pūrṇā Daityendramathinī |
Mahiṣāsurasaṁhartrī Kāminī Raktadantikā |47|

रक्तपा रुधिरक्तांगी रक्ताखरपराहस्तिनी |
रक्तप्रिय मंसरुचिरासवासशक्तिमानसा | 48 |
Raktapā Rudhirāktāṇgī Raktakharparahastinī |
Raktapriyā Māṁsarucirāsavāsaktamānasā |48|

गलछोईतामुंडली कठमालाविभूषण |
शवासना चितांतस्थ महें वाहवाहिनी | 49 |
Galacchoṇitamuṇdālī Kaṇṭhamālāvibhūṣaṇā |
Śavāsanā Citāntaḥsthā Māheśī Vṛṣavāhinī |49|

व्याघ्रत्वगंबरा चिनाकैलिनि सिंहवाहिनी |
वामादेवी महादेवी गौरी सर्वज्ञभामिनी | 50 |
Vyāghratvagambarā Cīnacailinī Siṁhavāhinī |
Vāmadevī Mahādevī Gauri Sarvajñabhāminī |50|

बालिका तरुं वध वधमाता जरातुरा |
सुभृविलासिनि ब्रह्मवादिनी ब्राह्मणमही | 51 |
Bālikā Taruṇī Vṛddhā Vṛddhamātā Jarāturā |
Subhrūrvilāsinī Brahmavādinī Brāhmaṇī Mahī |51|

स्वप्नवती चित्रलेखा लोपामुद्रा सुरेश्वरी |
अमोघरुंधति टीका भोगवत्यानुरागी: 52 |
Svapnavatī Citralekhā Lopāmudrā Sureśvarī |
Amoghārundhatī Tīkṣṇā Bhogavatyanurāgiṇī |52|

मंदाकिनी मंदाहासा ज्वालामुख्यासुरंतका |
मानदा मानिनी मान्या मनन्या मदतुरा | 53 |
Mandākinī Mandahāsā Jvālāmukhyasurāntakā |
Mānadā Māninī Mānyā Mānanīyā Madāturā |53|

मदीरा मेदुरोन्मादा मेध्या साध्य प्रसादी |
सुमाधनंतगुशीनी सर्वोकोट्टमोत्तमा | 54 |
Madirā Meduronmādā Medhyā Sādhyā Prasādinī |
Sumadhānantaguṇinī Sarvalokottamottamā |54|

जयदा जितवारा जेत्री जयश्रीजयशालिनी |
शुभदा सुखादा सत्य सभासंकोभाकारी: 55 |
Jayadā Jitvarā Jetrī Jayaśrīrjayaśālinī |
Śubhadā Sukhadā Satyā Sabhāsaṁkṣobhakāriṇī |55|

शिवादिति भूतिमति विभूतिर्भशनाना |
कौलारी कुलजा कुंती कुलस्त्री कुलपालिका | 56 |
Śivadūtī Bhūtimatī Vibhūtirbhīṣaṇānanā |
Kaumārī Kulajā Kuntī Kulastrī Kulapālikā |56|

कीर्तिर्यंसविनी भू भू भूतपतिप्रिया |
सगुण निर्गुण तनिष्ठा कथा प्रतिष्ठा | 57 |
Kīrttiryaśasvinī Bhūṣā Bhūṣṭhā Bhūtapatipriyā |
Saguṇā Nirguṇā Tṛṣṇā Niṣṭhā Kāṣṭhā Pratiṣṭhitā |57|

धनिशा धनदा धन्या वसुधा सुप्राकाशीनी |
उर्वी गुरुवी गुरुश्रेष्ठ सद्गुण त्रिगुणात्मिका | 58 |
Dhaniṣṭhā Dhanadā Dhānyā Vasudhā Suprakāśinī |
Urvī Gurvī Guruśreṣṭhā Sadguṇā Triguṇātmikā |58|

राजनामाजना महाप्रज्ञा सगुण निर्गुणात्मिका |
महाकुलीना निष्कामा सकामा कामजीवनी | 59 |
Rājñāmājñā Mahāprajñā Saguṇā Nirguṇātmikā |
Mahākulīnā Niṣkāmā Sakāmā Kāmajīvanī |59|

कामदेवकला रामाभिराम शिवनर्तकी |
चिंतामणी कल्पलता जागृति दिनवत्सला | 60 |
Kāmadevakalā Rāmābhirāmā Śivanartakī |
Cintāmaṇiḥ Kalpalatā Jāgratī Dīnavatsalā |60|

कार्तिकी कृतिका कृति अयोध्या विशामासमा |
सुमन्त्रं पूर्णा हलादिनी क्लेनाशिनि | 61 |
Kārttikī Kṛtikā Kṛtyā Ayodhyā Viṣamāsamā |
Sumantra Mantriṇī Pūrṇā Hlādinī Kleśanāśinī |61|

त्रैलोक्यजननी ज्येष्ठा मिमांसामंत्रारिपि: |
तडागनिम्नाजंधारा शुंकमांसस्थिमलिनी 62 |
Trailokyajananī Jyeṣṭhā Mīmāṁsāmantrarūpiṇī |
Tadāganimnajaṭharā Śuṣkamāṁsāsthimālinī |62|

अवंतिमथुराहृदय त्रैलोक्यपावनक्षमा |
व्यक्तव्यक्त्मिका मूर्तिं सारभि भीमनादिनी | 63 |
Avantīmathurāhṛdayā Trailokyapāvanakṣamā |
Vyaktāvyaktātmikā Mūrtiḥ Śarabhī Bhīmanādinī |63|

क्षेमंकरी शंकरी च सर्वसम्मोहकारी: |
हृध्वतेजस्विनी क्लिन्ना महतेजस्विनी तथा | 64 |
Kṣemaṅkarī Śaṅkarī Ca Sarvasammohakāriṇī |
Ūrdhvatejasvinī Klinnā Mahātejasvinī Tathā |64|

अद्वैतभोगिनी पूज्य युवाति सर्वमंगला |
सर्वप्रियंकारी भोग्या धरं पिशिताना | 65 |
Advaitabhoginī Pūjyā Yuvatī Sarvamaṅgalā |
Sarvapriyaṅkarī Bhogyā Dharaṇī Piśitāśanā |65|

भायंकारी पापहारा निष्कलंक वणंकारी |
अष्ट तना चंद्रकला इंद्रा वायुवेगिनी | 66 |
Bhayaṁkarī Pāpaharā Niṣkalaṁkā Vaśaṁkarī |
Āśā Tṛṣṇā Candrakalā Indrāṇī Vāyuveginī |66|

सहस्रश्र्यसंकट चन्द्रकोनिशाप्रभा |
निशुम्भशुंभसंहंत्री रक्तबीजविनाशीनी | 67 |
Sahasrasūryasaṁkāśā Candrakoṭisamaprabhā |
Niśumbhaśumbhasaṁhantrī Raktabījavināśinī |67|

मधुकैशभाहंत्री च महिषासुरघाटिनी |
वाहिनीमदलमध्यास्थ सर्वसत्त्वप्रतिष्ठित | 68 |
Madhukaiṭabhahantrī Ca Mahiṣāsuraghātinī |
Vahnimaṇdalamadhyasthā Sarvasattvapratiṣṭhitā |68|

सर्वकारावती सर्वदेवकन्याधिदेवता |
दक्षिणकन्या दक्षिणयज्ञिनि दुर्गातारि: | 69 |
Sarvācāravatī Sarvadevakanyādhidevatā |
Dakṣakanyā Dakṣayajñanāśinī Durgatāriṇī |69|

इज्या पूज्य विभूरभूति सत्कीर्त्तिर्ब्रह्ममर्पि: |
रम्भोरीचतुराकार जयंती करुणा कुही | 70 |
Ijyā Pūjyā Vibhīrbhūtiḥ Satkīrttirbrahmarūpiṇī |
Rambhorūścaturākārā Jayantī Karuṇā Kuhūḥ |70|

मनस्विनी देवमाता यशस्या ब्रह्मचारी |
सिद्धिदा वृद्धि वधिं सर्वद्य सर्वदायिनि | 72 |
Manasvinī Devamātā Yaśasyā Brahmacāriṇī |
Siddhidā Vṛddhidā Vṛddhiḥ Sarvādyā Sarvadāyinī |71|

अगधारिपिं ध्याय मूलाधारनिवासिनी |
अजना प्रज्ञा पूर्णमानचन्द्रमुख्यानुकुलिनि 72 |
Agādharūpiṇī Dhyeyā Mūlādhāranivāsinī |
Ājñā Prajñā Pūrṇamanāścandramukhyanukūlinī |72|

वावदिका निम्मनाभिं सत्यसंधा दधव्रत |
Nvīkṣikī Daṇdanītistrayī त्रिदिवसुंदरी | 73 |
Vāvadūkā Nimnanābhiḥ Satyasandhā Dṛdhavratā |
Ānvīkṣikī Daṇdanītistrayī Tridivasundarī |73|

ज्वलिनि ज्वलिनि सैलतनया विंध्यवासिनी |
प्रत्याया खेकरी धैर्य तुर्य विमलतुरा | 74 |
Jvalinī Jvālinī Śailatanayā Vindhyavāsinī |
Pratyayā Khecarī Dhairyā Turīyā Vimalāturā |74|

प्रगलभा वरुंचछाया आशिनि विस्फुलिंगिनी |
भक्ति: सिद्धि: सदा प्रीति: प्राकाम्य महिमामहिमा | 75 |
Pragalbhā Vāruṇīcchāyā Śaśinī Visphuliṅginī |
Bhaktiḥ Siddhiḥ Sadā Prītiḥ Prākāmyā Mahimāṇimā |75|

इच्छासिद्धिर्वाशित्वा च सित्वोर्ध्वनिवासिनि |
लघिमा कैव गायत्री सावित्री भुवनेश्वरी | 76 |
Icchāsiddhirvaśitvā Ca Īśitvordhvanivāsinī |
Laghimā Caiva Gāyatrī Sāvitrī Bhuvaneśvarī |76|

मनोहर सीता दिव्या देवयुदरा मनोरमा |
पिṄगला कपिला जिह्वा रसाजना रसिका रमा | 77 |
Manoharā Citā Divyā Devyudārā Manoramā |
Piṅgalā Kapilā Jihvā Rasajñā Rasikā Ramā |77|

सुषुम्नेदयोगवती गांधारी नरककंटक |
पंचली रुक्मिणी राधा राध्या भामा च राधिका | 78 |
Suṣumnedāyogavatī Gāndhārī Narakāntakā |
Pāñcālī Rukmiṇī Rādhā Rādhyā Bhāmā Ca Rādhikā |78|

अमृता तुलसी वृंदा कैनाभी कपेश्वरी |
उग्राṆदेस्वरी वीरजननी वीरसुंदरी | 79 |
Amṛtā Tulasī Vṛndā Kaiṭabhī Kapaṭeśvarī |
Ugracaṇdeśvarī Vīrajananī Vīrasundarī |79|

उग्रतारा यशोदाख्या देवकी देवमनिता |
निरंजना सीता देवी क्रोधिनी कुलदीपिका | 80 |
Ugratārā Yaśodākhyā Devakī Devamānitā |
Niraṁjanā Citā Devī Krodhinī Kuladīpikā |80|

कुलवागेश्वरी ज्वाला मतिका द्रवं द्रव्य |
योगेश्वरी महामरी भ्रामरी बिन्दुरूपी: | 81 |
Kulavāgīśvarī Jvālā Mātṛkā Drāvaṇī Dravā |
Yogeśvarī Mahāmārī Bhrāmarī Bindurūpiṇī |81|

दत्ती प्रणेश्वरी गुप्ता बहुला दमरी प्रभा |
कुब्जिका ज्ञानी ज्येष्ठ भुशुंडि प्रकाशकति: | 82 |
Dūtī Prāṇeśvarī Guptā Bahulā Dāmarī Prabhā |
Kubjikā Jñāninī Jyeṣṭhā Bhuśuṇdī Prakaṭākṛtiḥ |82|

द्रविड़ गोपीनी माया कामबीजेश्वरी प्रिया |
अम्बकम्भरी कोकानादा सुशीला च तिलोत्तमा | 83 |
Drāviṇī Gopinī Māyā Kāmabījeśvarī Priyā |
Śākambharī Kokanadā Suśīlā Ca Tilottamā |83|

अमेयविक्रमाकृरा सम्पच्चलतिविक्रमा |
स्वस्तिहव्यवाह पृथ्वीर्मा धम्मराचिरांगदा | 84|
Ameyavikramākrūrā Sampacchīlātivikramā |
Svastihavyavahā Prītirūṣmā Dhūmrārciraṅgadā |84|

तपिनी तपिनी विश्व भोगदा भोगधारी |
त्रिखण्ड बोधिनी वण्य सकल विश्वरूपी | 85 |
Tapinī Tāpinī Viśvā Bhogadā Bhogadhāriṇī |
Trikhaṇdā Bodhinī Vaśyā Sakalā Viśvarūpiṇī |85|

बृजरूपा महामुद्रा वाणी योगारिपी: |
अनंगकुसुमा – नंगमेखला – नंगरीपी: 86 |
Bījarūpā Mahāmudrā Vaśinī Yogarūpiṇī |
Anaṅgakusumā – Naṅgamekhalā – Naṅgarūpiṇī |86|

अनंगमदना – नंगरेखा – नंगंगकुशेश्वरी |
अनंगमालिनी कामेश्वरी सर्वार्थसाधिका | 87 |
Anaṅgamadanā – Naṅgarekhā – Naṅgāṅkuśeśvarī |
Anaṅgamālinī Kāmeśvarī Sarvārthasādhikā |87|

सर्वतास्त्रमय: मोदिन्यारुणगरीपिṆī |
वज्रेश्वरी च जननी सर्वदुंखक्षयंकारी | 88 |
Sarvataṁtramayī Modinyaruṇānaṅgarūpiṇī |
Vajreśvarī Ca Jananī Sarvaduḥkhākṣayaṁkarī |88|

सदंगगयुवती योगयुक्त ज्वालाशुमालिनी |
दुराशय दुरधर दुरजनेया दुर्गारीपी: | 89 |
Ṣadaṅgayuvatī Yogayuktā Jvālāṁśumālinī |
Durāśayā Durādharṣā Durjñeyā Durgarūpiṇī |89|

दुर्ंता दुष्किटिहार दुर्ध्येय दुरतिक्रमा |
हंसेश्वरी त्रिकोष्ठा अम्बकम्भर्यानुकम्पिनि | 90 |
Durantā Duṣkṛtiharā Durdhyeyā Duratikramā |
Haṁseśvarī Trikoṇasthā Śākambharyanukampinī |90|

त्रिकोणनिलय नित्य परममित्रांजिता |
महाविद्याेश्वरी श्वेता भेरुन्दा कुलसुंदरी | 91 |
Trikoṇanilayā Nitya Paramāmṛtaraṁjitā |
Mahāvidyeśvarī Śvetā Bheruṇdā Kulasundarī |91|

त्वरिता भक्तिशंयुक्ता भक्तिवंश्य सनातनि |
भक्तानन्दमयी भक्तभाविता भक्तशंकारी | 92 |
Tvaritā Bhaktisaṁyuktā Bhaktivaśyā Sanātanī |
Bhaktānandamayī Bhaktabhāvitā Bhaktaśaṅkarī |92|

सर्वसौंदर्यनिलय सर्वसौभाग्यशालिनी |
सर्वसंभोगभवनि सर्वसौख्यानुरूपिणि |93|
Sarvasaundaryanilayā Sarvasaubhāgyaśālinī |
Sarvasambhogabhavanī Sarvasaukhyānurūpiṇī |93|

कुमारीपूजनराता कुमारीव्रतचारी |
कुमारी भक्तिसुखिनि कुमारीपधारी: | 94 |
Kumārīpūjanaratā Kumārīvratacāriṇī |
Kumārī Bhaktisukhinī Kumārīrūpadhāriṇī |94|

कुमारीपिजकप्रीता कुमारीप्रीतिदाप्रिया |
कुमारीसेवाकासंगा कुमारीसेवाकलया | 95|
Kumārīpūjakaprītā Kumārīprītidapriyā |
Kumārīsevakāsaṁgā Kumārīsevakālayā |95|

एंडनंदभैरवी बालभैरवी बाशुभैरवी |
मनाभैरवी कालभैरवी पुरभैरवी | 96 |
Ānandabhairavī Bālabhairavī Baṭubhairavī |
Śmaśānabhairavī Kālabhairavī Purabhairavī |96|

महाभैरवपत्नि च परमानंदभैरवी |
सुरानंदभैरवी च उन्मत्तानंदभैरवी | 97 |
Mahābhairavapatnī Ca Paramānandabhairavī |
Surānandabhairavī Ca Unmattānandabhairavī |97|

मुक्तानन्दभैरवी च तथा तरुणभैरवी |
ज्ञानानंदभैरवी च अमृतानदभैरवी | 98 |
Muktyānandabhairavī Ca Tathā Taruṇabhairavī |
Jñānānandabhairavī Ca Amṛtānanadabhairavī |98|

महाभायंकारी तिवारी
त्रिपुरा परमेषणी सुंदरी पुरसुंदरी | 99 |
Mahābhayaṁkarī Tīvrā Tīvravegā Tarasvinī |
Tripurā Parameśānī Sundarī Purasundarī |99|

त्रिपुरेश्वरी पंचदं पंचम पूर्ववासिनी |
महासप्तदं कैवा आओदं त्रिपुरेश्वरी | 100|
Tripureśvarī Pañcadaśī Pañcamī Puravāsinī |
Mahāsaptadaśī Caivā Ṣodaśī Tripureśvarī |100|

महाकुंशस्वरूप च महाचक्रेश्वरी तथा |
नवाकरेश्वरी चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनी | 101 |
Mahāṁkuśasvarūpā Ca Mahācakreśvarī Tathā |
Navacakreśvarī Cakreśvarī Tripuramālinī |101|

राजचक्रेश्वरी वीरा महात्रीपुरसुंदरी |
सिंधुरापुरुचिरा श्रीमातृपुरसुंदरी | 102 |
Rājacakreśvarī Vīrā Mahātripurasundarī |
Sindūrapūrarucirā Śrīmattripurasundarī |102|

सर्वांगसुंदरी रक्ता रक्तवस्त्रोत्तरीयका |
यव यावकसिंदराररक्ताकंदनाधारी | 103 |
Sarvāṅgasundarī Raktā Raktavastrottarīyakā |
Yavā Yāvakasindūraraktacandanadhāriṇī |103|

यवायवकासिंदिरारक्ताकंदनारीपहिक |
कमरी वाकाकुṬिलनिर्मलśयामकेशिनी | 104 |
Yavāyāvakasindūraraktacandanarūpahṛk |
Camarī Vācakuṭilanirmalaśyāmakeśinī |104|

वज्रमुक्तिकरत्नाद्याकिरमुकुसोज्वाला |
रत्नाकुṆदलास्युक्तसफुरदगदमनोरमा | 105 |
Vajramauktikaratnādyakirīṭamukuṭojjvalā |
Ratnakuṇdalasaṁyuktasphuradgaṇdamanoramā |105|

कुंजरेश्वरकुंभोटथामुक्तारणजीतनासिका |
मुक्ताविद्रीममणिक्यहाराध्यायस्थानमदला | 106 |
Kuñjareśvarakumbhotthamuktārañjitanāsikā |
Muktāvidrūmamāṇikyahārādhyastanamaṇdalā |106|

सूर्यकांतेन्दुकान्ताध्यायस्पर्नामकशाभा |
बीजापुरसफुरदबीजदंतपंक्टिरानुत्तमा | 107 |
Sūryakāntendukāntādhyasparśāśmakaṇṭabhūṣaṇā |
Bījapūrasphuradbījadantapaṁktiranuttamā |107|

कामकोदकाभुग्नाभृयुगक्षीप्रवर्तिनि |
मातंगकुंभवक्षोज लसत्कोकानादेक्षा | 108|
Kāmakodaṇdakābhugnabhrūyugākṣipravartinī |
Mātaṅgakumbhavakṣojā Lasatkokanadekṣaṇā |108|

मनोजनशांकुलकर्ण हंसिगतिविदंबिनी |
पद्मरागंगदाद्योतद्दोचतुंकप्रकाशिनी | 109|
Manojñaśaṣkulīkarṇā Haṁsīgatividambinī |
Padmarāgāṁgadadyotaddoścatuṣkaprakāśinī |109|

नानमनिपरिस्फिर्यचच्चाचनकनकंका |
नागेंद्रदंतनिरमणवलययानचितापाशिका | 110 |
Nānāmaṇiparisphūryacchuddhakāñcanakaṁkaṇā |
Nāgendradantanirmāṇavalayāñcitapāṇikā |110|

अंगगुर्यकासित्रांगि विचित्रकुद्रघष्टिका |
पंसांबरपरिधान कलामंजिरारंजीनी | 111 |
Aṁgurīyakacitrāṁgī Vicitrakṣudraghaṇtikā |
Paṭṭāmbaraparīdhānā Kalamañjīrarañjinī |111|

कर्पीरागुरुकस्त्रीकुंकुमाद्रवलेपिता |
विचित्ररत्नपिथिविकल्पाखतालस्थित | 112 |
Karpūrāgurukastūrīkuṁkumadravalepitā |
Vicitraratnapṛthivīkalpaśākhātalasthitā |112|

रत्नद्वीपस्फुराद्रत्नसिंहासननिवासिनि |
शंचक्रभेदनकारी परमानंदरीपी: | 113 |
Ratnadvīpasphuradratnasiṁhāsananivāsinī |
Ṣaṭcakrabhedanakarī Paramānandarūpiṇī |113|

सहस्रदलपद्मंतśचंद्रमदलवर्तिनि |
ब्रह्मरिपसिवक्रोदानानसुखविलसिनी | 114 |
Sahasradalapadmāntaścandramaṇdalavartinī |
Brahmarūpaśivakrodanānāsukhavilāsinī |114|

हरविशुविरांचंद्रग्रहनायकसेविता |
आत्मयोनिरब्रह्मयोनिरजगद्योनिरयोनिजा | 115 |
Haraviṣṇuvirañcīndragrahanāyakasevitā |
Ātmayonirbrahmayonirjagadyonirayonijā |115|

भगरीपा भगस्थत्री भगिनीभगधारी: |
भगत्मिका भगधारारीपिं भगशालिनी | 116 |
Bhagarūpā Bhagasthātrī Bhaginībhagadhāriṇī |
Bhagātmikā Bhagādhārarūpiṇī Bhagaśālinī |116|

लिंगाभिधायिन लिंगप्रियालीṄगनिवासिनी |
लिंगस्थ लिंगिं लिंगारीपी लिंगसुंदरी | 117 |
Liṅgābhidhāyinī Liṅgapriyāliṅganivāsinī |
Liṅgasthā Liṅginī Lingarūpiṇī Liṅgasundarī |117|

लिंगगतिमहप्रतीरभगतिरमहासुखा |
लिंगनामसदानंद भगनमसदरति: | 118 |
Liṅgagītimahāprītirbhagagītirmahāsukhā |
Liṅganāmasadānandā Bhaganāmasadāratiḥ |118|

भगनामासदानंद लिंगनामसदरती: |
लिंगमालकांशभा भगमालविभूषण | 119 |
Bhaganāmasadānandā Liṅganāmasadāratiḥ |
Liṅgamālākaṇṭhabhūṣā Bhagamālāvibhūṣaṇā |119|

भगलिंगगमृतप्रतिष्ठा भगलिंगगमृतात्मिका |
भगलिंगार्चनाप्रीता भगलिंगास्वरुपिणी |120|
Bhagaliṅgāmṛtaprītā Bhagaliṅgāmṛtātmikā |
Bhagaliṅgārcanaprītā Bhagaliṅgaśvarūpiṇī |120|

भागलिंगगस्वरूप च भगलिंगसुखवाहा |
स्वयंभूकुसुमप्रीता स्वयंभूकुसुमर्चिता | 121 |
Bhagaliṅgasvarūpā Ca Bhagaliṅgasukhāvahā |
Svayambhūkusumaprītā Svayambhūkusumārcitā |121|

स्वयंभूकुसुमप्राणा स्वयंभूकुसुमोथिता |
स्वयंभूकुसुमसनता स्वयंभूपुष्पतरपिता | 122 |
Svayambhūkusumaprāṇā Svayambhūkusumotthitā |
Svayambhūkusumasnatā Svayambhūpuṣpatarpitā |122|

स्वयंभूपुंपघनीता स्वयंभूपुंपाधारी: |
स्वयंभूपुंपतिलाका स्वयंभूपुंपाकार्सिता | 123 |
Svayambhūpuṣpaghaṭitā Svayambhūpuṣpadhāriṇī |
Svayambhūpuṣpatilakā Svayambhūpuṣpacarcitā |123|

स्वयंभूपुणपनरता स्वयंभूकुसुमाग्रह |
स्वयंभूपुंपायज्ञंगा स्वयंभूकुसुमात्मिका | 124 |
Svayambhūpuṣpaniratā Svayambhūkusumagrahā |
Svayambhūpuṣpayajñāṁgā Svayambhūkusumātmikā |124|

स्वयंभूपुंपरचिता स्वयंभूकुसुमप्रिया |
स्वयंभूकुसुमादानलालसोनमत्तमानसा | 125 |
Svayambhūpuṣparacitā Svayambhūkusumapriyā |
Svayambhūkusumādānalālasonmattamānasā |125|

स्वयंभूकुसुमानन्दलहरस्निग्धादेहिनी |
स्वयंभूकुसुमाधारा स्वयंभूकुसुमाकुला | 126 |
Svayambhūkusumānandalaharīsnigdhadehinī |
Svayambhūkusumadhārā Svayambhūkusumākulā |126|

स्वयंभूपुपनिलय स्वयंभूपुष्पवासिनि |
स्वयंभूकुसुमस्निग्धा स्वयंभूकुसुमोत्सुका | 127 |
Svayambhūpuṣpanilayā Svayambhūpuṣpavāsinī |
Svayambhūkusumasnigdhā Svayambhūkusumotsukā |127|

स्वयंभूपुष्पाकारी: स्वयंभूपुष्पापालिका |
स्वयंभूकुसुमाध्यान स्वयंभूकुसुमप्रभा | 128 |
Svayambhūpuṣpakāriṇī Svayambhūpuṣpapālikā |
Svayambhūkusumadhyānā Svayambhūkusumaprabhā |128|

स्वयंभूकुसुमजन्नाना स्वयंभूपुष्पभोगी |
स्वयंभूकुसुमनंदा स्वयंभूपुष्पावर्णी: | 129 |
Svayambhūkusumajñnānā Svayambhūpuṣpabhogiṇī |
Svayambhūkusumānandā Svayambhūpuṣpavarṣiṇī |129|

स्वयम्भुकुसुमोत्साहा स्वयम्भुपुष्पपुष्पिणी |
स्वयम्भुकुसुमोत्सागा स्वयम्भुपुष्परूपिणी | 130 |
Svayambhūkusumotsāhā Svayambhūpuṣpapuṣpiṇī |
Svayambhūkusumotsaṁgā Svayambhūpuṣparūpiṇī |130|

स्वयंभूकुसुमोनमादा स्वयंभूपुष्पसुंदरी |
स्वयंभूकुसुमाराध्या स्वयंभूकुसुमोदभव | 131 |
Svayambhūkusumonmādā Svayambhūpuṣpasundarī |
Svayambhūkusumārādhyā Svayambhūkusumodbhavā |131|

स्वयंभूकुसुमाव्यग्रा स्वयंभूपुपवर्णिता |
स्वयंभूपूजाकप्रज्ञा स्वयंभूहोतिमातिका | 132 |
Svayambhūkusumavyagrā Svayambhūpuṣpavarṇitā |
Svayambhūpūjakaprajñā Svayambhūhotṛmātṛkā |132|

स्वयंभूदातिरक्षिति स्वयंभूभक्तभाविका |
स्वयंभूकुसुमप्रज्ञा स्वयंभूपूजाकप्रिय | 133 |
Svayambhūdātṛrakṣitrī Svayambhūbhaktabhāvikā |
Svayambhūkusumaprajñā Svayambhūpūjakapriyā |133|

स्वयंभूवंदकाधारा स्वयंभूनिन्दकान्तका |
स्वयंभूप्रदासर्वस्व स्वयंभूप्रदारिपि: | 134 |
Svayambhūvandakādhārā Svayambhūnindakāntakā |
Svayambhūpradasarvasvā Svayambhūpradarūpiṇī |134|

स्वयम्भुप्रदशस्मेरा स्वयम्भर्द्धशरीरिणी |
सर्वकालोद्भवप्रीता सर्वकालोद्भाववत्मिका | 135 |
Svayambhūpradasasmerā Svayambharddhaśarīriṇī |
Sarvakālodbhavaprītā Sarvakālodbhavātmikā |135|

सर्वकालोद्भावोद्भाव सर्वकालोद्भावोद्भव |
कुण्डपुṢपासदाप्रीतिरगोलपुṢपासदगति: | 136 |
Sarvakālodbhavodbhāvā Sarvakālodbhavodbhavā |
Kuṇdapuṣpasadāprītirgolapuṣpasadāgatiḥ |136|

कुण्डगोलोदभावप्रीता कुण्डगोलोदभावात्मिका |
रदुक्राधारा औक्ररूपा उक्रासिंधुनिवासिनी | 137 |
Kuṇdagolodbhavaprītā Kuṇdagolodbhavātmikā |
Śukradhārā Śukrarūpā Śukrasindhunivāsinī |137|

उक्रलय शुक्राभोग शुक्रपुजसददरतीं |
रक्ताशाय रक्तभोग रक्तपूजासददरती: | 138 |
Śukrālayā Śukrabhogā Śukrapūjāsadāratiḥ |
Raktāśayā Raktabhogā Raktapūjāsadāratiḥ |138|

रक्तपिजरक्तहोमा रक्तास्थ रक्तवत्सला |
रक्तवर्ष रक्तादेह रक्तपिजकपुत्री | 139 |
Raktapūjāraktahomā Raktasthā Raktavatsalā |
Raktavarṇā Raktadehā Raktapūjakaputriṇī |139|

रक्तद्युति रक्तस्पीहा देवी च रक्तसुंदरी |
रक्ताभिध्याय रक्ताधार रक्तकंदरवंदिता | 140 |
Raktadyutī Raktaspṛhā Devī Ca Raktasundarī |
Raktābhidheyā Raktārhā Raktakandaravanditā |140|

महारक्त रक्ताभाव रक्ताशिविधायिनि |
रक्तासनाता रक्ताशिक्त रक्तसेव्यातिरक्तिनि | 141 |
Mahāraktā Raktabhavā Raktasṛṣṭividhāyinī |
Raktasnātā Raktasiktā Raktasevyātiraktinī |141|

रक्तानंदकारी रक्तसदानंदविधायिनी |
रक्तशाया रक्तपूर्णा रक्तसेव्य मनोरमा |142|
Raktānandakarī Raktasadānandavidhāyinī |
Raktāśayā Raktapūrṇā Raktasevyā Manoramā |142|

रक्तपिजकसर्वस्व रक्तानिंदकानाशीनी |
रक्तात्मिका रक्तार्पण रक्तकर्णशकारी: | 143 |
Raktapūjakasarvasvā Raktanindakanāśinī |
Raktātmikā Raktarūpā Raktākarṣaṇakāriṇī |143|

रक्तोत्साह च रक्ताध्याय रक्तपानपरायण |
शोणितानन्दजननि कल्लोलस्निग्धारुपिणि | 144 |
Raktotsāhā Ca Raktādhyā Raktapānaparāyaṇā |
Śoṇitānandajananī Kallolasnigdharūpiṇī |144|

साधकान्तर्गता देवी पायिनि पापनाशीनी |
साधकनां सुखाकरी साधकरिविनिनि | 145 |
Sādhakāntargatā Devī Pāyinī Pāpanāśinī |
Sādhakānāṁ Sukhakarī Sādhakārivināśinī |145|

साधकानां हिदिस्थतारी साधकानन्दकारी |
साधकनांका जननी साधकप्रियकारी: | 146 |
Sādhakānāṁ Hṛdisthātrī Sādhakānandakāriṇī |
Sādhakānāñca Jananī Sādhakapriyakāriṇī |146|

साधकप्रकुरानन्दसंपत्ति सुखादायिनी |
शुक्रपुज्य शुक्रहोमसंतुषा शुक्रवत्सला | 147 |
Sādhakapracurānandasampatti Sukhadāyinī |
Śukrapūjyā Śukrahomasantuṣṭā Śukravatsalā |147|

शुक्रामृति उक्रादेहा शुक्रपिजकापुत्री |
शुक्रस्थ शुक्र शुक्र ग्रह शुक्रसुंदरी | 148 |
Śukramūrtiḥ Śukradehā Śukrapūjakaputriṇī |
Śukrasthā Śukriṇī Śukrasaṁspṛhā Śukrasundarī |148|

उक्रासनाता शुक्रकरी शुक्रसेव्यातिशुक्री: |
महाशुक्र शुक्रभावा शुक्रविविधायिनी | 149 |
Śukrasnātā Śukrakarī Śukrasevyātiśukriṇī |
Mahāśukrā Śukrabhavā Śukravṛṣṭividhāyinī |149|

शुक्राभिध्याय शुक्रार्हाशुक्रवंडकवंदिता |
शुक्रानन्दकरी शुक्रसदनन्दविधायिनि | 150 |
Śukrābhidheyā Śukrārhāśukravandakavanditā |
Śukrānandakarī Śukrasadānandavidhāyinī |150|

उग्रोत्सव सदाशुक्रप्रीणा रुक्रामनोरमा |
शुक्रप्रिजकसर्वस्व शुक्रानिंदकानाशीनी | 151 |
Śukrotsavā Sadāśukrapūrṇā Śukramanoramā |
Śukrapūjakasarvasvā Śukranindakanāśinī |151|

मुक्तात्मिका शुक्रसंपचुक्राकर्णकारी |
शारदा साधकप्राणा साधकशक्तमानसा | 152 |
Śukrātmikā Śukrasampacchukrākarṣakāriṇī |
Sāradā Sādhakaprāṇā Sādhakāsaktamānasā |152|

साधकोट्टमासर्वसाधिका भक्तवत्सला |
साधकानंदसंतोशा साधकाधिविनाशिनी | 153 |
Sādhakottamasarvasvasādhikā Bhaktavatsalā |
Sādhakānandasantoṣā Sādhakādhivināśinī |153|

आत्मविद्या ब्रह्मविद्या परब्रह्मस्वरूपी: |
त्रिक्षस्थ पंचक सर्वक्षारृं |
सर्ववर्णमयी वर्णजापमालविधायिनि | 154 |
Ātmavidyā Brahmavidyā Parabrahmasvarūpiṇī |
Trikūṭasthā Paṁcakūṭā Sarvakūṭaśarīriṇī |
Sarvavarṇamayī Varṇajapamālāvidhāyinī |154|

If you like you can read the deeply detailed article on 9 Devi Nav Durga Nine Forms of Durga with Navratri Days, 9 Devi Name List with Images, Mantras, and more.

Shri Kali Sahasranama Stotram Video

Watch and Listen Full Audio Video of Shri Kali Sahasrara Namam By P. Sreelatha

Article Reference:
devi.redzambala.com

All readers are requested. If you find any error, deficiency, or mistake in this article, please inform me in the comment box. Thank you all for reading this article. You can download all the above images for free and use them to wish your loved ones. Commercial use of these images is prohibited.✅

Disclaimer: The accuracy or reliability of any information/material/calculation contained in this article is not guaranteed. This information has been brought to you by collecting from various mediums/astrologers/almanacs/discourses/beliefs/scriptures and information available on the Internet. Our aim is to provide information only. In addition, the user himself shall be responsible for any use thereof. For more information, you can read our Disclaimer and share your suggestions with us Contact.


Spread the love
Scroll to Top